Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy : ul. Koszalińskiej i ul. Podgórnej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy : ul. Koszalińskiej i ul. Podgórnej.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.  sprzedaży w trybie przetargu pisemnego łącznego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmujący :

- działkę nr 14 o pow. 1.9630 ha w obrębie 04 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku,

2.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 1040/1 o pow. 393 m2 w obrębie 13 przy ul. Podgórnej wraz z udziałem do ½ części w działkach nr : 214/12, 214/13 i 1040/3 o łącznej pow. 227 m2 w obr. 13 przy ul. Podgórnej w Szczecinku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 28 kwietnia 2017r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 17 marca 2017 r. do 07 kwietnia 2017r.

Załączniki: 
Wykaz_tabela257.69KB
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
17-03-2017 - 17-03-2018