Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działka nr  173/2  obręb 07  o pow. 32  m2  ul. Ziemowita   - KW Nr  KO1I/00038291/3

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 16 sierpnia 2018 do 05 września 2018r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
16-08-2018