Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 - działka nr 72/10  obręb  07  o  pow. 0,0247 ha   -  KW Nr KO1I/00046616/7

- część działki nr  1/6  obręb  19  o  pow. 0,0015 ha   -  KW Nr KO1I/00041384/6

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  25 października 2016r do 14 listopada 2016r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
25-10-2016