Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 - część działki nr  127/4 obręb  12 o  pow. 0,0020 ha   -  KW Nr KO1I/00032109/9

- część działki nr  73/3 obręb  19 o  pow. 0,0020 ha   -  KW Nr KO1I/00020906/9

- część działki nr  389  obręb  08  o  pow. 0,0400 ha   -  KW Nr KO1I/00039177/5

- część działki nr  269/2  obręb  07  o  pow. 0,0100 ha   -  KW Nr KO1I/00049325/1

- część działki nr  400  obręb  08  o  pow. 0,0550 ha   -  KW Nr KO1I/00027163/7

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 01 grudnia 2016r do 21 grudnia 2016r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
01-12-2016