Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 -   część działki nr 400      obręb  08  o  pow. 0,0268  ha  ul. Koszalińska  - KW Nr KO1I/00027163/7

-   część działki nr 131/8  obręb  12  o  pow. 0,0145  ha  ul. Szczecińska  - KW Nr KO1I/00047360/4

-   część działki nr 3/4     obręb  08  o  pow. 0,0500 ha  ul. Kaszubska  - KW Nr KO1I/00046905/0

-   część działki nr 91/3  obręb  12 o  pow. 0,0400 ha  ul. Szczecińska  - KW Nr KO1I/00047295/7

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 22 marca 2017r. do 11 kwietnia 2017r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
22-03-2017 - 22-03-2018