Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 -   część działki nr  3  obręb  08  o  pow. 0,0580  ha  ul. Koszalińska  - KW Nr KO1I/00046650/7

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 06 kwietnia  2017r. do 26 kwietnia 2017r.”

Data publikacji: 
06-04-2017 - 06-04-2018