Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 -   część działki nr 13/6  obręb  21  o  pow. 6,8528  ha  ul. Łukasiewicza  - KW Nr KO1I/00040481/9

-  część  działki nr 77/119  obręb 28  o  pow. 167 m2  ul. Żurawia - KW Nr KO1I/00051535/3

  Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 06 lutego 2017r. do 26 lutego 2017r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
06-02-2017