Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działki nr  385  obręb 20  o pow. 419  m2  ul. Gdańska  - KW Nr KO1I/00048540/7

-  część działki nr 131/8  obręb 12  o pow. 400  m2  ul. Szczecińska  - KW Nr KO1I/00047360/4

-  część działki nr 100/8  obręb 09  o pow. 2000  m2  ul. Narutowicza  - KW Nr KO1I/00034795/8

-  część działki nr 54  obręb 20  o pow. 400  m2  ul. Armii Krajowej  - KW Nr KO1I/00048545/2

-  część działki nr 9/14  obręb 09  o pow. 10  m2  ul. Narutowicza  - KW Nr KO1I/00042158/0

-  działki nr 193/2  obręb 08  o pow. 1634  m2  ul. Koszalińska  - KW Nr KO1I/00045943/1

-  część działki nr  8/12  obręb 04  o pow. 2000  m2  ul. Bugno  - KW Nr KO1I/00046645/9

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 09 czerwca 2017  do 29 czerwca 2017r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
09-06-2017 - 09-06-2018