Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz ZGM TBS Spółka  z .o.o  w Szczecinku obejmujący następujące pozycje:

 - działka nr 214/10  o pow. 10  m ² obręb  13 ulica Wł. Bartoszewskiego - KW Nr KO1I/ 00021547/1

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 09 sierpnia 2017 do 29 sierpnia 2017r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
09-08-2017