Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działki nr 98/10  obręb  12  o pow.411 m2  ul. Szczecińska - KW Nr KO1I/ 00017549/4

-  działki nr 99/19 obręb  12  o pow.320 m2  ul. Szczecińska - KW Nr KO1I/ 00017554/2

-  działki nr 338  obręb  13  o   pow. 396  m2  ul. Mariacka  - KW Nr KO1I/ 00047116/9

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 09 sierpnia 2017 do 29 sierpnia 2017r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
09-08-2017