Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działka nr  98/10  obręb 12  o pow. 411  m2  ul. Szczecińska  - KW Nr KO1I/00017549/4

-  działka nr  99/19  obręb 12  o pow. 320  m2  ul. Szczecińska  - KW Nr KO1I/00017554/2

-  działka nr  338  obręb 13  o pow. 396  m2  ul. Mariacka  - KW Nr KO1I/00047116/9

- część działki nr  375/2 obręb 08  o pow. 500 m2  ul. Zielona  - KW Nr KO1I/00029101/9

-  działka nr  375/1  obręb 08  o pow. 35  m2  ul. Zielona  - KW Nr KO1I/00029101/9

-  część działki nr  57  obręb 13  o pow. 400  m2  ul. 1-go Maja  - KW Nr KO1I/00040961/8

-  działka nr  400  obręb 08  o pow. 200  m2  ul. Koszalińska  - KW Nr KO1I/00027163/7

-  część działki nr  506  obręb 13  o pow. 700 m2  ul. Bagienna  - KW Nr KO1I/00046911/5

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 30 sierpnia 2017  do 19 września 2017r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
30-08-2017