Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  400  obręb 08  o pow. 1200  m2  ul. Koszalińska  - KW Nr KO1I/00027163/7

-  część działki nr  13 obręb 19  o pow. 1000  m2  ul. Armii Krajowej  - KW Nr KO1I/00048533/5

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 11 października 2017 do 31 października 2017r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
11-10-2017