Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości  stanowiacych własność Miasta Szczecinek przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz osób fizycznych i prawnych obejmujący 315 pozycji.

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 29  listopada  do 19  grudnia 2017r."

W załączniku wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Data publikacji: 
29-11-2017