Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  387 i  388  obręb 08  o łącznej pow. 346  m2  ul. Zielona  - KW Nr

   KO1I/00027868/9

-  część działki nr  390 obręb 08 o pow. 81 m2  ul. Zielona  - KW Nr KO1I/00027868/9

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 30 listopada 2017 do 20 grudnia 2017r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
30-11-2017