Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  272/4  obręb 2 o pow. 50  m2  ul. Warcisława IV   - KW Nr  KO1I/00022465/9

-  część działki nr  400 obręb 08 o pow. 546 m2  ul. Koszalińska  - KW Nr KO1I/00027163/7

-  część działki nr  13/6 obręb 21 o pow. 6,8528 ha  ul. Łukasiewicz  - KW Nr KO1I/00040481/9

-  część działki nr 363/30 obręb 08 o pow. 100 m2  ul. Mierosławskiego  - KW Nr KO1I/00021639/3

-  działka nr 21/2 obręb 08 o pow. 88 m2  ul. Kosińskiego  - KW Nr KO1I/00048145/8

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 05 marca 2018 do 25 marca  2018r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
05-03-2018