Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 3/6  obręb 10 o pow. 1000 m2  ul. Kaszubska  - KW Nr  KO1I/00046905/0

-  część działki nr 21/3  obręb 21 o pow. 276 m2  ul. Łukasiewicza - KW Nr  KO1I/00043058/6

-  część działki nr 225/14  obręb 13 o pow. 20 m2  ul. Wyszyńskiego - KW Nr  KO1I/00025788/0

-  część działki nr 73/3  obręb 19 o pow. 10 m2  ul. Pilska  - KW Nr  KO1I/00020906/9

-  działki nr 99/20  obręb 12 o pow. 726 m2  ul. Szczecińska  - KW Nr  KO1I/00017554/2

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 30 kwietnia 2018 do 20 maja 2018r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
30-04-2018 - 30-04-2019