Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  3/6  obręb 10 o pow. 2000  m2  ul. Kaszubska   - KW Nr  KO1I/00046905/0

-  część działki nr  506 obręb 13 o pow. 1000 m2  ul. Bagienna     - KW Nr KO1I/00046911/5

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 28 czerwca 2018r do 18 lipca 2018r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
28-06-2018