Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działka nr  6/2  obręb 14  o pow. 0,6285 ha  - KW Nr  KO1I/00007721/1

-  część działki nr  3/6  obręb 10  o pow. 0,2000 ha  - KW Nr  KO1I/00046905/0

-  część działk1 nr  265/2  obręb 05  o pow. 0,0050 ha  - KW Nr  KO1I/00038906/8

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 05 października 2018 do 25 października 2018r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
05-10-2018