Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  404  obręb 20  o pow. 0,0060 ha  - KW Nr  KO1I/00048613/0

-  część działki nr 429  obręb 18 o pow. 0,0100 ha  - KW Nr  KO1I/00048546/9

-  część działki nr 376/1  obręb 08 o pow. 0,0050 ha  - KW Nr  KO1I/00029101/9

-  część działki nr 131/8  obręb 08 o pow. 0,0030 ha  - KW Nr  KO1I/00047360/4

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 11 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
11-12-2018