Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działka nr 35/27  obręb 09  dojazd od ul. Słupskiej  o pow. 1,4133 ha  - KW Nr  KO1I/00046937/3

-  działka nr 35/29  obręb 09  dojazd od ul. Słupskiej  o pow. 2,3973 ha  - KW Nr  KO1I/00046937/3

-  działka nr 973  obręb 13 ul. Zielona  o pow. 0,0258 ha  - KW Nr  KO1I/00041315/2

-  część działki nr 138  obręb 07 ul. Lwowska   o pow. 0,0230 ha  - KW Nr  KO1I/00046846/8

-  część działki nr 46/13  obręb 20 ul. Kwiatowa  o pow. 0,0470 ha  - KW Nr  KO1I/00033485/5

-  część działki nr 46/12  obręb 20 ul. Kwiatowa  o pow. 0,0700 ha  - KW Nr  KO1I/00033485/5

-  część działki nr 46/11  obręb 20 ul. Kwiatowa  o pow. 0,0300 ha  - KW Nr  KO1I/00033485/5

  Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 15 kwietnia 2019r. do 05 maja 2019r.”

Data publikacji: 
15-04-2019