Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działka nr  77/82  obręb 28  ul. Słowicza o pow. 0,0100 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  działka nr  375/1  obręb 08  ul. Zielona o pow. 0,0020 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  działka nr  496/2  obręb 13 ul. Bagienna  o pow. 0,0393 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 164/59 obręb 08  ul. Koszalińska o pow. 0,0134 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 192/2  obręb 08 ul. Koszalińska  o pow. 0,0150 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 193/2 obręb 08  ul. Koszalińska pow. 0,0100 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 363/30 obręb 08  ul. Mierosławskiego o pow. 0,0100 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 376/2 obręb 08  ul. Zielona o pow. 0,0200 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 387 obręb 08  ul. Zielona o pow. 0,0100 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 390 obręb 08 ul. M. Konopnickiej  o pow. 0,0080 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 400 obręb 08  ul. Koszalińska o pow. 0,2807 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 3/6 obręb 10  ul. Kaszubska o pow. 0,2620 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 850/1 obręb 13  ul. Klasztorna o pow. 0,0005 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 1037/3 obręb 13  ul. Lipowa o pow. 0,0002 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 56 obręb 10  ul. Warcisława IV o pow. 0,0019 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 272/4  obręb 20  ul. Warcisława IV o pow. 0,0070 ha  - KW Nr  KO1I/000

-  część działki nr 13/6 obręb 21  ul. Łukasiewicza o pow. 6,8528 ha  - KW Nr  KO1I/000

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 21 grudnia 2018r. do 10 stycznia 2019r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
21-12-2018