Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 75 obręb 19  ul. Pilska  o pow. 0,0005 ha  - KW Nr  KO1I/00048533/5

-  część działki nr 192/2 obręb 08  ul. Koszalińska pow. 0,0350 ha  - KW Nr  KO1I/00045943/1

-  część działki nr 264/3 obręb 08  ul. Zielona o pow. 0,0065 ha  - KW Nr  KO1I/00038995/8

-  działka nr 106/4  obręb 15   o pow. 0,4628 ha  - KW Nr  KO1I/00017554/2

-  działki nr 103 obręb 14  ul. Sienkiewicza o pow. 0,0257 ha  - KW - KO1I/00033571/5

  Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 05 lutego 2019r. do 25 lutego 2019r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
05-02-2019