Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 465/6 obręb 13  ul. Lipowa  o pow. 0,0002 ha  - KW Nr  KO1I/00036557/2

-  część działki nr 947/1 obręb 13  ul. Kopernika  o pow. 0,0002 ha  - KW Nr  KO1I/00047094/8

-  część działki nr 649/14 obręb 13  ul. Kopernika o pow. 0,0002 ha  - KW Nr  KO1I/00047094/8

-  część działki nr 57/13 obręb 13  ul. Lipowa  o pow. 0,0004 ha  - KW Nr  KO1I/00016743/7

-  część działki nr 363/29 obręb 20  ul. Mierosławskiego o pow. 0,0002 ha  - KW Nr  KO1I/00021639/3

-  część działki nr 467/3 obręb 08  ul. Karlińska o pow. 0,0004 ha  - KW Nr  KO1I/00022488/6

-  część działki nr 513/10 obręb 07  ul. Winniczna o pow. 0,0004 ha  - KW Nr  KO1I/000208880/0

-  część działki nr 459/109 obręb 13  ul. Wyszyńskiego  o pow. 0,0002 ha  - KW Nr  KO1I/00021849/8

-  część działki nr 551 obręb 13  ul. Koszalińska  o pow. 0,0004 ha  - KW Nr  KO1I/00022460/4

-  część działki nr 53/11 obręb 08  ul. Derdowskiego  o pow. 0,0050 ha  - KW Nr  KO1I/00023907/7

-  część działki nr 400 obręb 08  ul. Koszalińska  o pow. 0,0350 ha  - KW Nr  KO1I/00027163/7

-  część działki nr 131/8 obręb 12  ul. Szczecińska  o pow. 0,0120 ha  - KW Nr  KO1I/00047360/4

-  część działki nr 267/5 obręb 08 ul. Zielona  o pow. 0,0887 ha  - KW Nr  KO1I/00029101/9

-  część działki nr 225/14 obręb 13 ul. Wyszyńskiego o pow. 0,0020 ha  - KW Nr  KO1I/00025788/0

-  część działki nr 36/25 obręb 15   dojazd od ul. Słupskiej pow. 3,5957 ha  - KW Nr  KO1I/00047360/4

-  działka nr 111 obręb 15  dojazd od ul. Słupskiej  o pow. 2,7605 ha  - KW Nr  KO1I/00049026/5

-  działka nr 105 obręb 15  dojazd od ul. Słupskiej  o pow. 1,3863 ha  - KW Nr  KO1I/00048784/9

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 01 kwietnia 2019r. do 21 kwietnia 2019r.”

Data publikacji: 
01-04-2019