Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działka nr 214 obręb 08 ul. Nowa o pow. 0,0103 ha - KW Nr  KO1I/00049017/9

-  część działki nr 376/2 obręb 08 ul. Zielona o pow. 0,0250 ha - KW Nr  KO1I/00029101/9

-  część działki nr 489/4 obręb 13 ul. Winniczna o pow. 0,0080 ha - KW Nr  KO1I/00049015/5

-  część działki nr 488/6 obręb 13 ul. Winniczna o pow. 0,0005 ha - KW Nr  KO1I/00027852/4

-  działka nr 300 obręb 08 ul. Kaszubska o pow. 0,0132 ha - KW Nr  KO1I/00046635/6

-  część działki nr 266/1 obręb 08 ul. Zielona o pow. 0,0100 ha - KW Nr  KO1I/00029101/9

-  część działki nr 3/6 obręb 10 ul. Kaszubska  o pow. 0,1800 ha - KW Nr  KO1I/00046905/0

-  część działki nr 34/2 obręb 14 ul. Kwiatowa  o pow. 0,0100 ha - KW Nr  KO1I/00047607/8

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 24 maja 2019r. do 13 czerwca 2019r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
24-05-2019