Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 286/4 obręb 20 ul. Warcisława IV o pow. 0,0050 ha - KW Nr  KO1I/00049326/8

-  część działki nr 3/6 obręb 10 ul. Kaszubska o pow. 0,0500 ha - KW Nr  KO1I/00046905/0

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 12 lipca 2019r. do 1 sierpnia 2019r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
12-07-2019