Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 100/8 obręb 09 ul. Kaszubska  o pow. 0,4000 ha - KW Nr  KO1I/00034795/8

-  część działki nr 46/20 ,  część działki nr 660,- część działki nr 46/16,  część działki nr 46/18

  część działki nr 46/15 oraz działki nr 46/17, nr 46/19 i nr 46/14 obręb 20 ul. Kwiatowa                                      

  o łącznej pow.  0,5849 ha - KW Nr  KO1I/00033485/5

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  19 sierpnia 2019r. do 08 września 2019r.”

Data publikacji: 
19-08-2019