Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr 117 obręb 14 ul. Sienkiewicza  o pow. 0,0415 ha - KW Nr  KO1I/00006173/7

-  działka nr 635/4  obręb 20  ul. Chojnicka  o pow. 0,0589 ha - KW Nr  KO1I/00034794/1

-  część działki nr 509 obręb 07 ul. Karlińska  o pow. 0,0010 ha - KW Nr  KO1I/00022488/6

  Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  16 grudnia 2019r. do 05 stycznia 2020r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
16-12-2019