Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  działka nr 77/82 i nr 77/138  obręb 28  ul. Słowicza/Jastrzębia  o łącznej pow. 0,0300 ha -                              

   KW Nr  KO1I/00050966/6 i KW1I/00051535/3

-  część działki nr 73/3 obręb 19  ul. Pilska  o pow. 0,0005 ha - KW Nr  KO1I/00020906/9

-  część działki nr 90/10, nr 90/46 i nr 106/1 obręb 07 ul. Jagiełły  o łącznej pow. 0,0248 ha –

   KW Nr  KO1I/00022487/9, KO1I/00046623/9

-  część działki nr 556/2 obręb 09  ul. Narutowicza  o pow. 0,0005 ha - KW Nr  KO1I/00021127/1

-  część działki nr 117 obręb 14  ul. Sienkiewicza  o pow. 0,0078 ha - KW Nr  KO1I/00047610/2

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  12 lutego 2020r. do 03 marca  2020r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
12-02-2020 - 12-02-2021