Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  1/6  obręb 19  ul. Sikorskiego  o pow. 0,0005 ha - KW Nr  KO1I/00041384/6

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  03 kwietnia 2020r. do 23 kwietnia  2020r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
03-04-2020