Wykaz nieruchomości przeznavczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznavczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  267/5  obręb 08 o pow. 300  m2  ul. Zielona  - KW Nr  KO1I/00029101/9

-  działka nr  75/2 obręb 07 o pow. 270 m2  ul. Lwowska  - KW Nr KO1I/00049388/0

-  część działki nr 131/8 obręb 12 o pow. 120 m2  ul. Szczecińska  - KW Nr KO1I/00047360/4

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 10 kwietnia 2018 do 30 kwietnia 2018r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
10-04-2018