Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  część działki nr  68/2  obręb 12 o pow. 9500  m2  ul. Juliana Ordona   - KW Nr  KO1I/00029972/5

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 20 marca 2018 do 09 kwietnia  2018r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
20-03-2018