Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Sądowej 2 w Chrzanowie

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Sądowej 2 w Chrzanowie

                                                                                                                                                                                                                                                         Szczecinek, 02.05.2018 r.

 

 

                                                                                                                                         Burmistrz Miasta Szczecinek

                                                                                                                                                     informuje,

 

że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego obejmujący:

- wolny lokal mieszkalny nr 41 w budynku przy ul. Sądowej 2 w Chrzanowie.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 13 czerwca 2018 r.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka, tj.: od 02 maja 2018 r. do 23 maja2018r.

                                                                                        

 

 

Załączniki: 
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
02-05-2018 - 02-05-2019