Nieruchomości, dzierżawa gruntów i planowanie przestrzenne