Ćwierć miliona dla pracowników Opaku

Publikowane od: 
20.08.2019

Ćwierć miliona złotych przekaże Miasto Szczecinek pracownikom spalonego w minionym tygodniu zakładu Opak. Deklarację w tej sprawie złożył podczas wczorajszego spotkania z załogą firmy burmistrz Daniel Rak.

- Biorąc pod uwagę, że 250 osób praktycznie z dnia na dzień straciło pracę uważam, że te pieniądze powinny zostać wypłacone z pominięciem kryterium dochodowego. Przygotujemy specjalny program, który pozwoli na szybkie i skuteczne działanie w tej sprawie – podkreślił burmistrz Rak.

Oznacza to, że środki zostaną przekazane wszystkim pracownikom Opaku ze Szczecinka i rozdysponowane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najpierw jednak radni będą musieli dokonać stosownych przesunięć w budżecie miasta.

- Uchwała w tej sprawie znajdzie się w programie najbliższej sesji. Oczywiście będę rekomendował jej podjęcie. Wszystkim powinno zależeć na jak najszybszej pomocy pracownikom spalonego zakładu. Stąd moja inicjatywa w tej sprawie. Konkretne środki finansowe z pewnością będą potrzebne, zwłaszcza teraz, kiedy trwają poszukiwania nowych pracodawców dla 250 osób – nie ma wątpliwości D. Rak.

To jednak nie cała pomoc finansowa dla pracowników Opaku organizowana za pośrednictwem Miasta Szczecinek. W ubiegłym tygodniu burmistrz Daniel Rak zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie spalonego zakładu do Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego i Waldemara Miśko, przewodniczącego zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

- Obaj zadeklarowali zarówno przekazanie środków finansowych, jak i rozmowy z samorządowcami z całego województwa, którzy także mogliby wesprzeć potrzebujących. Każda z gmin może podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. Liczę, że tragedia, do której doszło w Szczecinku będzie dla nas wszystkich impulsem do okazania solidarności – podsumował burmistrz D. Rak.

W minionym tygodniu w szczecineckim ratuszu odbyło się także spotkanie z księdzem Tomaszem Rodą, dyrektorem Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Jaką pomoc oferuje Caritas?

Pomoc materialna, jaka została przygotowana dla pracowników firmy Opak obejmuje m.in.: zakup wyprawki szkolnej dla dzieci i młodzieży, pomoc w realizacji recept aptecznych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych czy pomoc w postaci paczki żywnościowej.

Punkt przyjmowania wniosków został otwarty przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku (salka katechetyczna) i jest czynny w każdą środę i czwartek od godz. 10:00 – 16:00.

Przypomnijmy, że już dzień po tragicznym pożarze ruszyła wypłata środków dla pracowników Opaku znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Osoby, które chcą z niej skorzystać mogą zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku (pokój nr 3 lub 6) codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00, w czwartki od 8:00 do 16:00.

Tekst i foto: M. Ludewicz