Żółta strefa w całej Polsce!

Publikowane od: 
09.10.2020

Od 10 października rząd wprowadza w całej Polsce, w tym również w Mieście Szczecinek żółtą strefę.

Wprowadzenie żółtej strefy oznacza, że noszenie maseczki lub szalika zakrywającego usta i nos będzie obowiązkowe w przestrzeni publicznej:
•    w środkach publicznego transportu zbiorowego,
•    w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m,
•    w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,
•    w obiektach handlowych lub usługowych,
•    w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyjątkiem będą osoby posiadające przy sobie zaświadczenie lekarskie, które zezwala na nienoszenie maski.

Obostrzenia
Większe obostrzenia dotyczą m.in.: obowiązku zakrywania ust i nosa, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

MASECZKI
•    Obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych – także na świeżym powietrzu.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, ZGROMADZENIA
•    Udział w imprezach okolicznościowych może brać udział maksymalnie 75 osób (od 17 października).
•    W zgromadzeniach może brać udział maksymalnie 150 osób, z zachowaniem dystansu 1,5 metra i obowiązkowymi maseczkami.

TRANSPORT PUBLICZNY
•    W transporcie publicznym może przebywać maksymalnie 50% dopuszczalnej liczby pasażerów.

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT
•    W teatrach, kinach i na wydarzeniach sportowych może przebywać max 25% całej widowni, noszenie maseczek jest obowiązkowe.
•    Wydarzenia kulturalne w plenerze maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.
•    Na basenach może przebywać 75% maksymalnej liczby osób.
•    Na siłowniach może przebywać 1 osoba na 7m2.
•    W konferencjach i wystawach obowiązuje limit 1 osoby na 4m2

RESTAURACJE
•    Limit 1 osoby na 4m2
•    Bez miejsc do tańczenia

FRYZJERZY, KOSMETYCZKI, SALONY TATUAŻU
•    Może przebywać wyłącznie personel i obsługiwani przez niego klienci.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzanych ograniczeń związanych z rygorem epidemiologicznym.

Opr. Ludewicz