„Akcja defibrylacja” rozstrzygnięta

Publikowane od: 
31.03.2020

Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego wyłonionego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek pod nazwą „Akcja Defibrylacja”.

Burmistrz Miasta postanowił zlecić realizację ww. zadania Stowarzyszeniu Społeczne Inicjatywy Młodzieży, które jako jedyne złożyło ofertę, i przekazać na jego realizację dotację  w wysokości 89 400 zł.

Opr. M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl