100 tys. zł na wkład własny dla NGO

Data publikacji: 
08.05.2018

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Planowana łączna kwota udzielonego wsparcia ze środków samorządu województwa wynosi 100 tys. zł

Nabór ofert trwa od dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.  Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie lub w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego mieszczącym się przy ul. Starzyńskiego 3 nr 329.

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia, wymagane oświadczenia, wzór oferty oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz