120 tys. zł na seniorów i promocję zdrowia

Publikowane od: 
26.04.2022

Burmistrz Miasta Szczecinek zaakceptował wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz dotyczących promocji zdrowia.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

Wysokość dotacji

1.

Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego”

Rozmigany Szczecinek 2022

26 896 zł

2.

UKS Victoria

 

DAJ MI SZANSĘ IV  - organizacja zajęć usprawniających oraz rehabilita- cyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo

 

12 780 zł

3.

 

Stowarzyszenie Amazonek

 

 

Chorowanie i zdrowienie w czasie pandemii

 

37 620 zł

4.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinku

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinku

19 000 zł

 

5.

 

 

Stowarzyszenie „ATUT”

 

 

XVI Jarmark twórczości osób niepełnosprawnych

 

4 804 zł

 

6.

 

Szczecinecka Akademia Ratownictwa

Akademia Zdrowia

18 900 zł

 

 Razem                                                        120 000 zł

 

Foto: nm.pl