1,6 miliona złotych na zabytki

Publikowane od: 
04.01.2019

Samorząd Województwa od lat przeznacza środki na ratowanie zachodniopomorskich zabytków. Do końca stycznia można składać wnioski o dofinansowanie prac w tegorocznym konkursie. Marszałek województwa zaplanował na ten cel 1,6 mln zł.

Do udziału w konkursie uprawniony jest każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć 60 tys. Wnioski można składać do 31 stycznia br.

Poprzednie edycje konkursu pokazały, że ze wsparcia korzystają gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegóły, formularze wniosków dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz. Foto: M.Wilk