20 tys. zł na dystrybucję żywności

Publikowane od: 
15.02.2019

Informujemy, że burmistrz zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek.

Burmistrz powierzyć realizację ww. zadania Szczecineckiej Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, która jako jedyna złożyła ofertę i przekazać na jego realizację dotację w wysokości 20 000 zł.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl