250 tys. zł na piłkę nożną seniorów

Publikowane od: 
30.12.2019

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pod nazwą: sport seniorów w 2020 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga. Na ten cel przeznacza się kwotę 250 tys. zł
    
Dotacja może być przeznaczona na:
a)    zakupu odzieży, obuwia i sprzętu sportowego;
b)    zakupu artykułów spożywczych oraz odżywek  dla zawodników;
c)    kosztów wyżywienia uczestników zadania;
d)    koszty diet dla zawodników;
e)    koszty wynajmu obiektów sportowych;
f)    koszty  opłat licencyjnych, składek członkowskich Klubu oraz opłat rejestracyjnych związanych bezpośrednio z udziałem w  zawodach;
g)    koszty obsługi sędziowskiej, opieki medycznej oraz koszty odnowy biologicznej zawodników;
h)    koszty ubezpieczenie zawodników i uczestników zadania;
i)    koszty transportu i wynagrodzenia trenerów oraz kierownika drużyny;
j)    koszty zwrotu za przejazdy na treningi i rozgrywki dla zawodników;
k)    koszty stypendiów dla zawodników i nagrody pieniężne za osiągnięcia piłkarskie;
l)    koszty obsługi księgowej;
m)    koszty obsługi administracji;
n)    zakup materiałów promocyjnych zadania;

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania w kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3 lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz. 15.00, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie pani Ewa Jóskowska – pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 1, tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz.8ºº do godz.15ºº.

Pełna treść ogłoszenia oraz wszystkie niezbędne do złożenia oferty dokumenty dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: Miastozwizja.pl