27 lipca nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Publikowane od: 
23.07.2020

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 27 lipca 2020 r. (poniedziałek)
o godz. 14:00, sala posiedzeń nr 101 I piętro UM, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
 3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Szczecinek w 2020 roku.
 5. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Szczecinek od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinku wraz z prawem własności budynku dworca kolejowego.
 6. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1”
  w Szczecinku.
 7. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVII/144/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
  w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek”.
 9. Zakończenie sesji.