3 mln 333 tys. zł dla szpitala

Publikowane od: 
12.05.2020

3 miliony 333 tysiące złotych  - dopłatę w takiej wysokości Miasto Szczecinek przekaże szpitalowi. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas wczorajszej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Obrady zostały zwołane na wniosek Burmistrza Daniela Raka.

Całość dopłaty składa się z dwóch kwot. Pierwsza z ich to 3 miliony 149 tysięcy złotych, która trafi na pokrycie straty szpitala za rok 2019. Pozostała, w wysokości 184 tysięcy złotych to dopłata wynikająca z uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników w ubiegłym roku.

Podczas wczorajszej sesji zapadła także decyzja o zgodzie na zbycie udziałów w spółce Szpital w Szczecinku w trybie pozapublicznym. Udziały mają trafić do Powiatu Szczecineckiego.

- Zdaję siebie sprawę, że propozycja wyjścia ze spółki Szpital w Szczecinku może budzić kontrowersje. Zapewniam jednak Państwa, że szpital nadal będzie funkcjonował i nadal ma podpisany kontrakt z NFZ. Dodatkowo wspieramy placówkę kwotą 3 milionów 333 tysięcy złotych. Już za mojej kadencji objęliśmy udziały za 1,2 mln zł, potem w roku kolejnym  przeznaczyliśmy na udziały łącznie 2 mln zł. Za kolejne 400 tysięcy złotych w ostatnich tygodniach kupiony został sprzęt i środki ochrony osobistej dla szpitala. Zapewniam też, że projektując kolejne budżety miasto nadal będzie wspierało placówkę – argumentował burmistrz Daniel Rak.

Część radnych podnosiła kwestię wyceny spółki, która ma zostać zbyta za 50 groszy za udział. – Dokładnie wiemy, ile kosztowały nas udziały i jaki jest dług szpitala. Zgodnie z opinią obsługi prawnej wycena jest zbyteczna – zapewniał Daniel Rak.

Argumentację burmistrza potwierdził mecenas Czesław Podkowiak. - W sytuacji, w której gmina chce zbyć udziały innej jednostce samorządu terytorialnego, to odbywa się to w obrocie pozapublicznym. W takim wypadku wycena nie jest zasadna i niczemu nie posłuży, a będzie kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych – mówił mecenas.

Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę w sprawie zbycia udziałów 7 głosami za, przy 5 przeciw i 5 wstrzymujących się.

- Powtórzę po raz kolejny, że nadal będziemy wspierali szpital finansowo. Podkreślam, że po raz pierwszy w historii spółki wspólnicy chcą pokryć całą stratę za miniony rok. Tak duże środki nigdy jednorazowo nie trafiły do szpitala. W świetle deklaracji, które posiadamy jest jasne, że dziś łatwiejsze będzie funkcjonowanie szpitala z jednym właścicielem – podsumował burmistrz Daniel Rak.  

Tekst i foto: M. Ludewicz