7,5 tys. zł na wymianę pieca węglowego!

Publikowane od: 
08.05.2019

Miasto Szczecinek informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza! W przypadku otrzymania dofinansowania, mieszkańcy (osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w Szczecinku, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego), będą mogli otrzymać wsparcie w wysokości 7,5 tys. zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

 • podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub
 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Przekazanie grantu będzie możliwe dopiero po przyznaniu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i nastąpi po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Uwaga:

 • Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe).
 • Zastąpienie starego źródła ciepła nowym jest możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze związane byłoby z nieuzasadnioną budową sieci ciepłowniczej.

W przypadku otrzymania dofinansowania środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na: wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały, m.in.:

 • wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
 • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
 • wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;
 • nabycie materiałów lub robót budowlanych;
 • modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu, proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (zarówno w domu jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym) zlokalizowanym na obszarze Miasta Szczecinek.

Ankieta dostępna jest TUTAJ lub w załączniku.

Podpisaną ankietę należy składać do dnia 27 maja 2019 r.:

 • w Urzędzie Miasta Szczecinek (Biuro Obsługi Interesanta, Plac Wolności 13),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: ankietyrpo@um.szczecinek.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Rozwoju UM: Aleksandra Machut, tel. 943 714 152. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl

Załącznik: