770 tys. zł na sport dzieci i młodzieży

Publikowane od: 
24.12.2018

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży w 2019 roku.

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz organizację obozów sportowych przeznacza się w 2019 roku kwotę 770 tys. zł z podziałem na następujące dyscypliny sportu:

1.    Piłka nożna: 130 500,00 złotych;
2.    Piłka ręczna: 16 500,00 złotych;
3.    Lekkoatletyka: 83 000,00 złotych;
4.    Sporty walki: 106 000,00 złotych;
5.    Tenis ziemny: 41 500,00 złotych;
6.    Tenis stołowy: 14 000,00 złotych;
7.    Akrobatyka sportowa i fitness: 50 500,00 złotych;
8.    Pływanie: 47 000,00 złotych;
9.    Triathlon- wielobój: 28 500,00 złotych;
10.    Pięciobój nowoczesny: 28 500,00 złotych;
11.    Piłka koszykowa: 48 000,00 złotych;
12.    Szermierka: 26 500,00 złotych;
13.    Strzelectwo: 17 500,00 złotych;
14.    Badminton: 13 000,00 złotych;
15.    Piłka siatkowa: 59 000,00 złotych;
16.    Sporty wodne: 30 000,00 złotych;
17.    Sport dzieci niepełnosprawnych intelektualnie: 16 000,00 złotych;
18.    Szachy: 5 000,00 złotych;
19.    Unihokej: 5 000,00 złotych.

Oferty spełniające wymogi formalne należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania, w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3 w Szczecinku do dnia 14 stycznia 2018 roku do godz. 15:00.

Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie Pani Ewa Jóskowska – starszy księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 1, tel. 094 37 210 91 wew. 41, od poniedziałku do piątku od godz.8ºº do godz.15ºº.

Szczegóły oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w załącznikach.