Budżet na rok 2019 uchwalony!

Publikowane od: 
28.01.2019

11 głosami „za” na czwartkowej sesji Rady Miasta przyjęty został budżet Szczecinka na rok 2019. Jego główne założenia przedstawione zostały przez burmistrza Daniela Raka. Jak wygląda on w liczbach?

Dochody Miasta Szczecinek wyniosą niemal 161 i pół miliona złotych, a wydatki ponad 176 i pół miliona. Deficyt w kwocie 15 mln zł pokryty zostanie z wolnych środków (5,8 mln zł) i kredytu w wysokości 9,2 mln zł. Wśród planowanych inwestycji znalazła się m.in. budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Dworcowa - Kolejowa - Wiśniowa. Dokończona zostanie też siedziba szczecineckich organizacji pozarządowych przy ul. Armii Krajowej i lokale socjalne przy ul. Pilskiej. W planach jest również powstanie wyciągu narciarskiego na Górce Rynkowej oraz łącznik Kołobrzeska-Polna. W uchwale przewidziane zostały również środki na budżet obywatelski.

Podczas głosowania nad budżetem 7 radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw uchwale.

W trakcie sesji, która rozpoczęła się minutą ciszy ku czci zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dyskusje wzbudziła kwestia wprowadzenia do porządku obrad punktu, w którym radni mogliby zadawać pytania. Ostatecznie zdecydowano się na: “Wnioski i informacje w sprawach bieżących”, które radni mogli składać w przedostatnim punkcie sesji.

Jedną z ważniejszych uchwał przyjętych w trakcie obrad była tzw. szczecineckie becikowe. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, bo tak oficjalnie nazywa się świadczenie wyniesie 1000 zł. Otrzymają ją wszyscy mieszkańcy Szczecinka urodzenia po 1 stycznia 2019 roku.

Radni przegłosowali też wyższe dodatki dla nauczycieli oraz do 400 zł podwyższyli dotację dla żłobków. W trakcie sesji zmienione zostały również statuty rad osiedli dzięki czemu łatwiej będzie przeprowadzić ważne wybory do tych organów.

Ustalono też wysokość bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Będę one wynosiły:
1) 60% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek do dnia 31.01.2020 roku;
2) 50% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w drugim roku po przekształceniu po dniu 31.01.2020 roku ;
3) 40% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% - w przypadku, gdy pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty wpłynie do Burmistrza Miasta Szczecinek w szóstym roku po przekształceniu.

Tekst i foto M. Ludewicz