Czekamy na Państwa opinie i uwagi

Publikowane od: 
20.04.2021

Partnerzy Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego zapraszają do wyrażenia opinii i uwag na temat projektu raportu diagnostycznego Obszaru Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego

Partnerstwo Terytorialne pod nazwą „Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego” obejmuje wszystkie gminy powiatu szczecineckiego. Partnerzy wspólnie ze Związkiem Miast Polskich opracowali projekt raportu diagnostycznego Obszaru Partnerstwa, bazujący na danych statystycznych i jakościowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym oraz uwzględniający badania społeczne Obszaru Partnerstwa.

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii i uwag na temat projektu raportu diagnostycznego.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 przyjmowanie uwag i opinii odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Uwagi i opinie należy zgłosić w terminie do 26 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00 za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres e-mail: rozwoj@um.szczecinek.pl

Załączniki:

  1. Raport Diagnostyczny Obszaru Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego
  2. Streszczenie Raportu Diagnostycznego Obszaru Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego
  3. Formularz zgłaszania uwag
  4. Klauzula RODO CWD