Diagnoza problemów społecznych Szczecinka

Data publikacji: 
11.05.2018

Instytut Badawczy IPC na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje diagnozę problemów społecznych Szczecinka na rok 2018.

Jednym z zadań instytutu jest przeprowadzenie badań, których celem jest poznanie wiedzy i opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów społecznych, z jakimi zmagamy się w Szczecinku. Badanie jest anonimowe, składa się z około 30 pytań i będzie prowadzone w  maju b.r. w formie wywiadów telefonicznych oraz ankiety internetowej.  Link do ankiety dostępny jest TUTAJ

Czym jest diagnoza społeczna? To podstawa do opracowania dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Szczecinka na lata 2019-2026”.
Na etapie prac diagnostycznych do końca maja zostaną również przeprowadzone:

•    spotkanie kreatywno-warsztatowe dla ok. 20 osób z różnych środowisk działających w obszarach rozwiązywania problemów społecznych,   
•    spotkanie focusowe – zogniskowany wywiad grupowy z ok. 10 przedstawicielami podmiotów biorących udział we wdrażaniu strategii,
•    pogłębione wywiady telefoniczne z osobami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych.
 
Po zakończeniu wszystkich etapów prac badawczych, konsultacji (zaplanowanych na drugą połowę roku) i uwzględnieniu wszystkich głosów, projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Szczecinka na lata 2019-2026” zostanie przedstawiony Radzie Miasta Szczecinek.

Opr. M. Ludewicz