Dofinansowanie do przeszkody na wyciągu

Publikowane od: 
11.07.2019

Dobra infrastruktura sportowa zachęca mieszkańców, w tym dzieci i młodzież do większej aktywności ruchowej. Pozwala także na osiąganie lepszych wyników. Doskonale wiedzą o tym samorządy ziemi szczecineckiej, dlatego sięgnęły po fundusze Urzędu Marszałkowskiego na tegoroczną modernizację swoich obiektów. Część umów przyznających wsparcie zostanie podpisana dzisiaj w Urzędzie Miasta w Szczecinku.

Miasto Szczecinek, gmina Barwice czy gmina Borne Sulinowo - tylko te 3 lokalne samorządy otrzymały prawie 60 tys. zł. Są to kolejni beneficjenci, którzy parafują umowy przewidujące w 2019 roku marszałkowskie wsparcie na poprawę bazy sportowej na swoim terenie. Na ten cel urząd marszałkowski zaplanował w bieżącym roku 1 350 000 zł. Wielkość dofinansowania wyniesie od 4,6 do 18,5 tys. zł. Środki trafią w sumie do 81 gmin i powiatów. Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in. hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, boiska piłkarskie, zaplecza sanitarno-socjalne, baseny czy obiekty lekkoatletyczne. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu, a przyznana dotacja musi być wykorzystana do końca bieżącego roku. Miasto Szczecinek otrzymało niemal 20 tys. zł wsparcia na zakup i montaż elementów wakeparku na wyciągu do nart wodnych. Koszt całkowity zadania to 95 tys. zł.

- Samorząd województwa od kilku lat regularnie wspiera rozwój infrastruktury sportowej w Szczecinku. Dzięki temu oferta kierowana do naszych mieszkańców, w tym młodzieży jest coraz bogatsza. Cieszy nas to tym bardziej, że stawiamy na aktywny wypoczynek – mówił podczas podpisania umowy Maciej Makselon, zastępca burmistrza Szczecinka.

Z kolei Jakub Hardie-Douglas, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podkreślał, że na rozwój miasta duży wpływ miały pozyskiwane regularnie fundusze unijne. – Swój niekwestionowany sukces Szczecinek zawdzięcza m.in. skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dlatego jestem przekonany, że pomoc finansowa, w tym ta z Urzędu Marszałkowskiego nadal będzie trafiała nad Trzesiecko.

Na dobrą współpracę między samorządami zwracał uwagę Stanisław Wziątek, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego. – Naszą siłą jest partnerstwo. Tylko jednocząc swoje wysiłki jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wiele. A zadaniem zarządu województwa jest zachęcanie lokalnych samorządów do aktywności w realizacji potrzeb mieszkańców. Wierzę, że przekazane dzisiaj środki realnie podniosą jakość życia w naszym regionie - podsumował marszałek Wziątek.

Przypomnijmy, że „Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2002, 2005-2008 oraz ponownie od 2014 roku, po zakończeniu programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wsparcie w ramach wszystkich poprzednich edycji Programu wyniosło prawie 5,5 mln zł. Umożliwiło ono realizację blisko 400 różnych inwestycji poprawiających stan bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie.

Tekst: Ł. Jucha. M. Ludewicz. Foto: M. Ludewicz