Dofinansowanie do usuwania azbestu

Publikowane od: 
10.09.2021

Niemal 8 tysięcy złotych kosztowały zadania związane z utylizacją azbestu wykonane w tym roku za pośrednictwem Urzędu Miasta. Inwestycje dofinansowane zostały kwotą ponad 2 tysięcy złotych. Dotacja na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Szczecinek rok 2021” pochodziła w 50 procentach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50 procentach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

W sumie do Urzędu Miasta w Szczecinku wpłynęło 6 wniosków od mieszkańców: jeden dotyczył demontażu wyrobów azbestowych z poszycia dachowego a pozostałe pięć wniosków azbestu zeskładowanego wraz z transportem i jego unieszkodliwieniem.

Zgodnie z procedurą zamówień publicznych wyłoniona została specjalistyczna firma, która zrealizowała zadnie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych. W wyniku jego realizacji usunięto w sumie 6 ton azbestu z terenu miasta.

Jednocześnie informujemy, że wnioski na utylizacje wyrobów azbestowych z terenu Szczecinka przyjmowane są w sposób ciągły w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Termin realizacji zadania w roku 2022 uzależniony jest od terminu uzyskanych środków z WFOŚ i GW w Szczecinie.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl